[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Khc hong hạc Hoa Bằng Lăng
Apr 07 2016 / Tạ Hong Trung

Khúc hoàng hạc
TT-NTH

Anh thấy tơ vàng sợi mỏng manh
Phải hoàng hoa lộ thuở ngày xanh
Và em huyền sử còn mơ mộng 
Mắt lệ sầu vương bóng dáng anh

Anh thấy hoa vàng với cỏ xanh
Bàn tay nhẹ hứng mấy nụ lành
Gom về nhung nhớ mùa hoa cũ
Chung thuỷ hoa tình mộng yến oanh (TT)

Thấp thoáng ai ngồi đón thu phong
Tưởng dáng em xưa dáng lạ lùng
Trông như hoàng hạc dìu mây trắng
Từng cánh khiêng từng nỗi nhớ nhung (NTH)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !