[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tm sự đời trai...gi Hoa Bằng Lăng
May 07 2016 / Tạ Hong Trung

 Tâm sự đời trai già

(zui cuối tuần)

Ngày xưa chưa rước bà về
Tha hồ nhậu nhẹt bạn bè đông zui
Bây giờ sáng tối thân tui
Nấu cơm rữa chén niềm vui đâu rồi

Buồn tình tâm sự cho vơi
Thân trai tôi cũng mười hai bến phà
Chọn nhằm con vợ la cà
Sáng trưa chiều tối ngà ngà lai rai

Số mình đúng tận tam tai
Thân tàn bởi tại kém tài chanh chua
Bà thì son phấn se xua
Ngồi lê mách lẻo trêu đùa người ta

Tôi thì cặm cụi việc nhà
Vễnh tai nghe chửi rầy rà chết tươi
Đôi khi cũng muốn xả hơi
Xề sà bạn hữu ăn chơi la đà

Nhưng nhìn bếp lạnh như ma
Nếu mình như bả ta bà tứ phương
Đàn con lóc nhóc ai thương
Khóc đòi đái ỉa cứ tương ra nhà

Dầu gì cũng là thằng cha
Nhìn con đói khát ta bà được chăng!
Cưng con nên phải cắn răng
Bao giờ răng rụng mới giằng được ra

Quý ông bạn già gần xa
Độc thân chớ có dại mà trầu cau
Nghe tôi nhìn trước nhìn sau
Tìm ra tri kỷ đẹp màu thủy chung

Đừng quơ đừng chộp lung tung
Vợ mà như thế tiêu tùng đời trai
Kiếp sau nếu có đầu thai
Xin làm Tam Tạng cầu khai kinh hiền

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !