[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Trả lại cho dn Hoa Bằng Lăng
May 15 2016 / Tạ Hong Trung

 Trả lại cho dân

Tự do độc lập có không?
Miền trung cá chết xác loang trắng bờ
Đồng bào giãy chết phớt lờ
Hằng trăm tờ báo thờ ơ mạng người

Và bao nhiêu triệu mảnh đời
Giá nào mua chuộc bầu trời Việt Nam
Khói, sương lờ lững hương trầm
Dòng người còn chút từ tâm xuống đường

Đấu tranh giành lại môi trường
Bao năm ô nhiễm đời thường lao xao
Gió ru con nước thì thào 
Cây trơ nỗi nhớ, lá xào xạc mong

Ai về đất mẹ mà trông
Núi mây biển đảo về trong tay tàu
Kêu lên cho vỡ niềm đau
Quê hương nguồn cội tìm đâu lối về

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !