[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Buồn Hoa Bằng Lăng
May 17 2016 / Tạ Hong Trung

 Buồn

Ra biển chiều nay ngắm sóng vờn
Từ ngày cá chết cứ bồn chồn
Môi trường nhiễm độc bao giờ hết
Vọng ngóng chân mây nát cả hồn
Ghế trống không người xót nước non
Ghe thuyền gác mái dạ chon von
Ai gây thảm cảnh gieo tang tóc
Quặn thắt tim gan một nỗi buồn.

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !