[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Kiến nghị Hoa Bằng Lăng
May 31 2016 / Tạ Hong Trung

 KIẾN NGHỊ

Quyết sẽ từ nay giảm bạo hành
Môi trường phố thị mãi màu xanh
Người hay bổ nhiệm lên làm lớn
Kẻ dại đừng mong giữ ghế bành

Loại bỏ bao thằng gây khó dễ
Trừ ngay mấy bọn nhiễu dân lành
Mùa mưa nước ngập không còn nữa
Bọn trẻ nô đùa giữa nắng hanh (THK)

Mộng ước ngày mai nắng toả lan
Từ nay dẹp hết bọn tham quan
Rồi đây đất nước bình an lại
Thổi đám mây đen hận ngút ngàn

Đã mấy mươi năm áp bức rồi
Vùng lên chẳng ngại nữa người ơi
Toàn dân hội tụ đừng vô cảm
Chép lại cho đời sắc thắm tươi (THT)

Tôi đứng nơi đây để tỏ bày...
Thời buổi bây chừ đáng lo thay!
Âm mưu thủ đoạn,tâm nghiêng ngã...
Một chút lợi danh,ngã vũng lầy!

Đồng tiền dơ bẩn đã lên ngôi...
Cá chết,thịt ôi đủ lắm rồi!
Học sinh đánh,đấm rồi quay clip...
Đạo đức còn đâu?kiến tha rồi! (THM)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !