[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


o tm thi bay Hoa Bằng Lăng
Jun 17 2016 / Tạ Hong Trung

 Áo tím thôi bay

Ngước mắt trông theo ngọn gió lành
Xuôi miền dĩ vãng nợ ngày xanh
Rồi xa kỷ niệm lòng chua xót
Áo tím thôi bay dạ chẳng đành

Em nhốt chiều vàng trong lá thu 
Cành khô cựa quậy ngỡ lời ru
Hồn treo lơ lững vùng thương nhớ
Cõi tận vô cùng nỗi quạnh hiu

Có phải lòng em giá như sương
Tương như héo hắt chuyện Sâm Thương 
Vô tình dạo bước vào cung cấm
Ngự trị cùng anh chốn mộng thường...từng tứng tưng

The purple dress stops flying.

Up to eye the good wind 
Downstream the past field youth indebited 
Then far from souvenirs feel painful 
The purple dress stops flying feel not pleased

You enclose the golden evening in yellow leaves 
Dried braches stirred thinking like lulling 
The soul half-hung in missing area 
Extreme realms with solitude

Is it that you heart frozen like dew 
Thinking like wilted the love story 
Intentioned walk in the forbidden palace 
Throne with me on ordinary dream- Ting Tang Tung (Chu Hữu Tín K2 QGNLM chuyển ngữ))

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !