[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đường muồng vng Hoa Bằng Lăng
Jun 23 2004 / baoloc

Chiều tnh cờ đi qua con đường xưa

Hng mung thưa

Rắc cnh vng trong go

Bước chn chậm

Lng dng ln nổi nhớ

Cht cơn đau vật v kỷ niệm buồn

***

Rất tnh cờ trở lại con đường xưa

Nhớ tc ai bay

Trong sắc vng hoa nở

Đường ht su

Đi về vm thương nhớ

Nhặt cnh hoa

Thấp thong tnh đầu

***

Hng mung vng

Hoa rụng đợi ma sang

Con đường cũ

Giờ một mnh đứng lại

Chiều chậm tri

Bng người xa vởi mi

Khẽ gọi thầm

Hương cc ngy xưa...

Nguyễn Thnh Trung ,Việt-Nam

Nhớ Hong Hoa Lộ

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !