[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoa mộc lan Hoa Bằng Lăng
Jun 21 2016 / Tạ Hong Trung

 Hoa mộc lan

Mộc lan thoảng nhẹ cõi hư không
Nhặt cánh hoa rơi lặng cả lòng
Gửi chút hương may về nơi ấy
Cho người thiếu phụ bớt buồn trông

Xin trả cho anh những bão giông 
Mà em nắm níu lá thơ phong
Tàn trăng nguyệt lạnh đêm mù tối
Chỉ giữ mi buồn mắt lệ vương

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !