[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tự vấn Hoa Bằng Lăng
Aug 02 2016 / Tạ Hong Trung

 TỰ VẤN

Đoạn đường ta đã đi qua
Giật mình nhìn lại ngỡ là chiêm bao
Bước nào thấp, bước nào cao?
Bến nào là đục, bến nào là trong?

Đâu là có, đâu là không?
Đâu là đen bạc long đong kiếp người?
Riêng ta giữ lại nụ cười
Thong dong trôi giữa cõi đời phù du ! (PLT)

Mấy lời đạo niệm chân như
Hoa sen hiển thị phiêu hư vĩnh hằng
Thế gian chìm đắm mê trần
Tĩnh tâm lần rũ , liễu bàn kinh văn

Tím chiều nhặt lá tam quan
Đục trong dâu bể gian nan chẳng phiền
Tâm như mặc mặc ý thiền
Phù vân, thuỷ mặc tiền khiên dứt lìa.(TT)

Chuyển ngữ (Chu Hữu Tín K2 QGNLM)

SELF-ASKING 

The road I have gone.
Startled look back thought like the dream
Which footsteps are low, which are high
Which port is opaque, which is clear

Where is yes, where is no
Where is the black drifting human life
Particularly I keep back smiling
Leisurely drift amid the ephemeral life (Pha Le Tran)

Some religious words are of the truth
Lotus shows eternal adventure
The world sinks in nightmare
Calm heart gradually leave, just discuss the prayers

Purple evening collect leaves of the three-way gate
Clear and opaque life vicissitudes not matter
The heart is like the ink the ink meditates
Vanity, water ink the previous shield cut off

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !