[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoi niệm Hoa Bằng Lăng
Aug 17 2016 / Tạ Hong Trung

 Hoài niệm

Hạ tàn 
đông tận thu qua
Tùng phai lá rụng – Trăng ngà ru đưa

Loanh quanh 
về lại chốn xưa
Mùi hương ký ức bỗng lùa qua tim

Bước chân 
hoang dại đi tìm
Hương xưa dĩ vãng nổi chìm xôn xao

Rêu phong 
dấu cũ chốn nào
Câu thơ hoài niệm rơi vào hư vô

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !