[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đợi Hoa Bằng Lăng
Sep 09 2016 / Tạ Hong Trung

 Đợi

Trăng nghìn năm đợi 
vườn xưa
Em từ mưa nắng mấy mùa nhạt phai

Sân rêu biếc một 
dấu hài
Tìm em suốt cả mộng dài đời tôi

Nguyệt Cầm gảy khúc 
chơi vơi 
Cánh chim lãng tử cuối trời xa xăm

Về đâu tình hỡi 
trăm năm
Trong sương hư ảo biệt tăm dấu người...(KL)

Kết tóc mai buộc 
đầu đời
Xuân xanh đã nhạt biếng lười điểm trang

Tin rằng người đã 
sang ngang
Nửa đời hương phấn não nùng lại thêm

Tương tư lòng rối 
tơ mềm
Nhớ nhung len tận bên thềm người yêu

Hàng cây ngã bóng 
nghiêng chiều
Em lau nước mắt chân xiêu bước về (TT)
 

Chuyển ngữ

Waiting

The moon waits for millennium 
Past garden 
I was from weather some seasons fading

A green mossy yard 
shoe trace 
Seek for you my entire life dream.

The moon guitar played a song 
solitude 
The bird roaming from the far horizon

Go where love? 
a century 
In illusionary dew no tracing man (Khoa Le)

Hair tied 
at the beginning of life 
You faded lazy making up

Believed that you had 
a new life. 
Half- life of the beauty more pitiful

Lovesick heart was in trouble 
soft silk 
Missing feeling seek way to the veranda of the lover

Tree line tilts. 
Tilting evening 
I dry tear unstable walking back ( Chu Hữu Tín)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !