[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Lập đng Hoa Bằng Lăng
Oct 02 2016 / Tạ Hong Trung

 Lập đông

Đã thấy thu tàn , thấp thoáng đông
Muốn làm thi sỹ nhớ mênh mông
Người em bé bỏng nơi cô xứ
Gởi mấy vần thơ dệt mộng lòng

Bướm lượn trong vườn hút nhuỵ hoa
Chim bay mỏi cánh vượt phong ba
Đôi dòng muốn hỏi người nơi ấy
Nhận được thơ rồi có nhớ ta?

Cầm bằng đời chẳng can qua
Hôn xa một cái gọi là trao duyên
Rồi mai mốt lại hàn huyên
Nơi đây có một gã điên đợi chờ

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !