[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nỗi sầu lo phu Hoa Bằng Lăng
Oct 05 2016 / Tạ Hong Trung

 Nỗi sầu lão phu

Mấy bữa nay buồn có biết đâu
Tìm vui mới nhậu để vơi sầu
Nhưng say mất đất rồi quên mất
Bớt nhậu cho em đỡ phải rầu

Mỗi độ dăm chai chỉ có thế
Nghe lòng trút hết mọi sầu bi
Về nhà loạng quạng nên tìm chỗ
Xã bớt hơi men , giữ được gì?

Say quá là đà dzũ dzượi quá
Leo đồi lội suối mãi không xong
Chẳng thèm chiến đấu chi cho mệt
Đóng cửa gài then lánh bụi hồng

Héo hắt đời trai buổi xế chiều
Còn đâu sức trẻ để phiêu diêu
Ngày xưa ví biết tình như thế
Xuống tóc đi tu khỏi phải chiều…

thặc là đao l..ò..n..g...t..h..ò..n..g


Chuyển ngữ Chu Hữu Tín K2 QGNLM

The sorrow of mine.

Some days ago. I was sad you know?
Seek for fun I drink to relieve grieves
But drunk yet and I forget
Reduce drinking for me not sad

Each time five bottles only could
Feel the heart out of the sorrows
Back home staggered thus I look for place
Release the ferment, what do I hold

Too drunk, and too ramshackle
Hill climb stream wade I forever unaccomplished
Do not want fighting what for fatigue
Close the door and belt avoid the beauties

Withering away young man life about the senility
No more potency to adventure
Supposed knowing that in the past
Shave the hair practice the religion not serve

How pitiful it is

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !