[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tm vận O Hoa Bằng Lăng
Nov 12 2016 / Tạ Hong Trung

 TÁM VẬN O

Thử nặn bài thơ điệu móc lò
Sợ rằng cũng chẳng mấy hay ho
Xướng cho bảnh tẻng không gò bó
Họa cứ ngon lành mựa đắn đo
Bút thép tệ nhân trao vận khó
Luật Đường mặc khách đáp vần o
Khơi nguồn thi hứng đừng nhăn nhó
Giải thưởng xin khao tiệc bún bò

CHIÊU ĐĂNG

TÁM VẬN O

Đông về giá lạnh sưởi thêm lò
Dị ứng nên ngừa khỏi cúm ho
Hàn luật bù đầu vì chữ khó
Thơ thần nhức óc bởi vần Do
Thi nhân khởi hứng ra đề khó
Ngữ vựng lần mò kiếm vận o
Thanh thản đâu còn nhăn với nhó
Bún khao nài đãi cả khô bò

HOÀI VIỆT

ĐỒNG CHÍ THỦ KHO

Thành phần bần cố mới ra lò
Lặn lội đi từ chốn khỉ ho
Kinh nghiệm dạn dày bưng, bện, bó...
Chuyên môn lươn lẹo đếm, đong, đo...
Tối làm thịt chó kêu... kho khó
Sáng thức nghe gà gáy... ó o
Thấy mặt là nhăn nhăn nhó nhó
Như thằng ở đợ mướn chăn bò

HỒ CÔNG TÂM

Nuối tiếc ?!

Trời sanh Tím được cái "tôn lò" : j/k
Suyễn nặng "hun" liền hết bị ho ?! j/k
Lá thắm ngon lành mong có "thước" ?!
Bông tình bảnh tõn đợi người "đo" ?!
Cao niên ngó muốn đành im tiếng ?! j/k
Lớn tuỗi nhìn thèm chẳng gáy "o" ?! j/k
"Lực bất tòng tâm" "nằm" "nuối tiếc" ?!
Năm xưa "dũng mãnh" : "tối ngày" bò !
Tím

HỌA MÃI KHÔNG XONG XÉ BỎ LÒ

Họa mãi chưa xong xé bỏ lò
Im hơi lặng tiếng dám đâu ho 
Đừơng thi đã khổ vì từ bó .
Hàn luật thêm rầu với chữ đo.
Khó giận tao nhân đưa chữ khó 
Khôn buồn mặc khách tạo vòng o
Làm sao tránh khỏi nhăn rồi nhó 
Chẳng dễ gì xơi bảy món bò

LTĐQB

Thoát lò

Mười sáu xuân xanh mới thoát lò
Trùm mền đắp chiếu chẳng buồn ho
Tối đen kiếp chó gông cùm bó
Dơ bẩn thân heo chẳng dám đo
Số phận tù đày đi lại khó
Chi bằng thây kệ cứ nằm o
Phen này thoát nạn thôi nhăn nhó
Đi đứng không xong cũng cố bò

KT

Khò

Xỉn ngoắc cần câu gã ngáy khò
Men nồng lãng bãng thấy buồn xo
Mồi dăm trái ớt , đế cả vò
Ngã ngớn chèo queo kéo đàn cò
Đầu ngả trời nam , thân quắp co
Tay ôm phương bắc, khách lỡ đò
Đời nay bạc bẽo như con chó 
Dạ thẳng lòng ngay mấy kẻ hò

TT

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !