[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đ xưa bến cũ Hoa Bằng Lăng
Nov 16 2016 / Tạ Hong Trung

 Đò xưa bến cũ

Anh về ru lại 
câu hò
Dòng kênh dĩ vãng chuyến đò lao xao

Nghiêng chai … chắt hết … 
bồ đào
Xuân xanh … bỗng chớm, xôn xao … vẫn còn

Anh đi mộng ước 
chưa tròn
Hay tình em khuyết ... trăng ... mòn một bên

Con đò bỏ bến 
lênh đênh
Dòng sông vẫn đợi tuổi tên vỗ về

Năm dài tháng rộng 
u mê
Bước chân hồ hải… ê chề nỗi đau

Niềm riêng… dệt mộng 
trầu cau
Một lần lỗi hẹn xa nhau một đời

Mượn trang phây gửi 
đôi lời
Sông dài mạch cạn một trời yêu thương

Đôi bờ sóng vỗ 
du dương
Vẳng nghe khúc hát nghê thường ngàn năm

Chuyển ngữ

Old boat and old quay.

Back I re0lull 
The chantey 
The past canal the boat roughly oared
Tilt the bottle … Empty 
red wine 
Youth… suddenly start, tumult… still exist
I go dreaming 
Not round yet 
Or your love was sickled... moon... worn a side
The boat left the port 
Floating 
The river still waits for age and name caressing
Yearlong months are wide 
Obscure
Adventure… great pain
Private feelings… knit dreaming 
betel and areca 
Once misses dating separated each other a life
Borrow webpage to send 
some words 
River long pulse shallow and a sky of love
Shores waves lap 
Harmoniously 
Vaguely hear a millennium holy song
100.0
Chu Hữu Tín

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !