[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Sang sng Hoa Bằng Lăng
Nov 17 2016 / Tạ Hong Trung

 Sang sông 

Hôm ấy sang sông với chuyến đò
Có chàng lãng tử vén rèm tơ
Vì xưa đánh mất người yêu dấu
Nay gã trông vời một bến mơ
Buổi sớm hừng đông hồn lãng mạn
Đêm buồn lọc cọc gõ tình thơ
Lên phây chát chít trao tin nhạn
Chẳng hiểu vì sao họ hững hờ…

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !