[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Mẹ ti Hoa Bằng Lăng
Nov 22 2016 / Tạ Hong Trung

 MẸ tôi tuổi đã bát tuần

GIÀ nhưng vẫn mãi ân cần bảo ban
NHƯ ngày tóc mẹ còn xanh
CHUỐI cam quýt bưởi… để dành cho tôi


CHÍN em với chị hai tôi
CÂY lành trái ngọt sáng ngời gia cang
GIÓ mưa bão tố ngập tràn
LAY hồn con trẻ những lần đi hoang

MẸ buồn, cơm cúng dâng nhang
RỤNG rơi giọt lệ…muộn màng nói sao!
CON nay tuổi cũng đã cao
PHẢI đâu còn bé làm đau mẹ hoài

MỒ cha ở dưới tuyền đài
CÔI nguồn nhắc nhở chưa phai nỗi sầu
MẸ GIÀ NHƯ TRÁI CHÍN CÂY
GIÓ LAY MẸ RỤNG CON PHẢI MỒ CÔI

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !