[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Say Hoa Bằng Lăng
Nov 23 2016 / Tạ Hong Trung

 Say

Hết chiều lại tối , tối rồi mai
Xỉn ngoắc cần câu gã nằm dài
Đã nhậu mà không say mút chỉ
Thì sao mộng mị cõi thiên thai
Nhậu hết chai này sang chai khác
Rượu vào lòng rũ sạch trầm tư 
Lời yêu thương, nhớ phun tung toé
Tới bến gặp nhau dưới tuyền đài...Xong phim!

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !