[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thất tnh thi Hoa Bằng Lăng
Nov 25 2016 / Tạ Hong Trung

 Thất tình thi

Một sớm cây mờ đẫm khói sương
Lang thang về dĩ vãng yêu thương
Sông cài viễn mộng tôi còn ngóng
Bóng một người đi khuất cuối đường

Nắng bỗng buồn nên lất phất mưa
Trên vai mặn ngọt đắng cay thừa
Tóc cằn thế sự sầu dâng kín
Lệ ướt năm nào chắc đã khô

Người đi có nhớ một dòng sông
Một chiếc thuyền nan nước lạnh lòng
Vạn dặm sông hồ nơi đất khách
Canh khuya hỏi có ngậm ngùi không ?

Khi thương , khóc đứng với than ngồi
Nhớ lắm , đêm trường đẵm lệ rơi
Hẹn ước năm sau mình hạnh ngộ
Nào ngờ đợi mãi vậy người ôi!

Chẳng hiểu vì sao lại hận mình
Bâng khuâng gặm nỗi nhớ linh tinh
Biết rằng vô ích mà vẫn cứ
Đứng ngóng trông về một bóng hình

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !