[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Theo em Hoa Bằng Lăng
Nov 27 2016 / Tạ Hong Trung

 Theo em

Theo em vào rạp hát
Ta xem phim gì đâu
Hai đứa ở bên nhau
Ru hồn vào cõi vắng 

Theo em vào siêu thị
Ta cạn túi puồn thiu
Tuần đi dăm ba bữa
Còn gì tháng lương hưu

Theo em vào quán cóc
Ta đi trước em sau
Thưở ấy tình trắng phau
Nhưng mộng ước không thành

Theo em vào cuộc đời
Ta thành kẻ đi hoang
Hương phấn cợt thời gian
Nương theo quán chợ tàn

Theo em vào một thuở
Ta lênh đênh góc trời 
Mấy năm ta như khói 
Đến nay thơ còn sầu 

Theo em vào thiên thu
Ta ứa lệ theo dòng
Buồn lắm em biết không
Chỉ còn ta với ta

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !