[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thơ xun Hoa Bằng Lăng
Jan 21 2017 / Tạ Hong Trung

 THÂN GỞI ANH YÊU

Những ngày cận tết ở phương xa
Cẩn thận nghe anh chớ lơ là
Sài Gòn chen chúc nhiều phức tạp
Bất ngờ khó biết chuyện xảy ra
xxx
Anh hứa tết về có về không ?
Em nghe nỗi nhớ rộn trong lòng
Mẹ già mong đợi ngồi tựa cửa
Con đợi ba về mỏi mòn trông
xxx
Tết đến năm nay ở quê nhà
Quê mình ảnh hưởng lũ vừa qua
Làm sao quên lãng hương vị tết
Em đã lo xong sẵn ở nhà
xxx
Giờ chỉ còn quà dâng tặng mẹ
Tấm lòng con trẻ ở phương xa
Quanh năm bận rộn vì công việc
Anh nhớ về vui với mẹ già (Trần Thư)

Cảm tác
HỒI ÂM EM YÊU

Anh như cánh nhạn mấy xuân ròng
Đất khách quê người mỏi ngóng trông
Nhớ tấm chân tình người vợ thảo 
Đêm ngày sáng đứng tối chờ mong
xxx
Sài Gòn cách một đổi nhân gian
Xóm nhỏ tuy xa lại rất gần
Dẫu có nhiêu khê đường cách trở
Xuân này nhất định gặp phu nhân
xxx
Tội quá năm nay đất nước mình
Bao người bất hạnh sống lênh đênh
Làng quê vắng lặng sầu nhân ngãi
Chẳng trọn niềm vui bởi muộn phiền
xxx
Mấy chữ đôi dòng gởi đến em
Vần thơ nét bút dẫu mông mênh
Quà xuân một tấm lòng chung thủy
Gói cả thương yêu kín nỗi niềm (TT)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !