[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Qua cầu gi bay Hoa Bằng Lăng
Jan 30 2017 / Tạ Hong Trung

 Hàng cây ngã bóng 

nghiêng chiều
Con đường tình sử chân xiêu bước về

Đèn hiu hắt bóng 
vân vê
Tìm đâu giây phút đam mê mộng lành

Ví bằng quên được 
tình anh
Lau chi nước mắt để dành tạ nhau

Trăng thề khuất bóng 
từ lâu
Ai nghiêng bóng xế qua cầu gió bay ...

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !