[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


LK Nhậu Hoa Bằng Lăng
Feb 28 2017 / Tạ Hong Trung

 Đời còn dài lắm bạn thân

Cứ say cứ uống một lần đừng lo
Mồi mè tao để dành cho
Giữa chừng có thiếu thêm cho chuột đồng

Mời tao mà thấy ly không
Hay là mầy uống cạn sòng còn đâu
Thiệt đời nầy lắm bể dâu
Mời tao trong bụng mầy rầu phải không

Mầy đừng nói vậy mếch lòng
Hai ta cùng một giống dòng ngao ngao
Bầu buồn thì bí cũng đau
Rượu mầy không uống thì tao vui gì

Hôm qua tao ngủ li bì
Được tu bầu sữa má mì ban cho
Bây giờ mồi cá ốm o
Nhìn tao thấy ngán thơm tho nỗi gì

Đói nghèo bày đặt khinh khi
Quê tao chén hết còn thì xương khô
Thèm rượu thì cứ nhào vô
Một hai ly nữa kết bồ tri âm

Thôi thì mầy cứ việc châm
Một hai bầu nữa sưu tầm chơi luôn
Nhậu cho cạn hết suối nguồn
Mấy bà bán rượu chạy luôn cho rồi

Đã nhậu thì phải nghiêm ngồi
Hãy làm miu lớn đừng thôi té nằm
Bên ngoài nhìn thấy cười xầm
Hai thằng bạn hữu nhậu nhầm thứ chi

Khỏi lo mầy cứ uống đi
Tao còn tỉnh táo để khi gặp nàng
Uống say dễ bị sỗ sàng
Nàng quê tạm biệt là chàng cô đơn

Biết vậy là mầy còn khôn
Ráng lo tu tỉnh để hôn được nàng
Đời tao say xỉn hoang đàng
Bạn đời là rượu khỏi màng sắc hương

Vậy là đã rõ đôi đường
Lần nầy tao uống sang chương khác rồi
Từ nay mầy cứ rượu mồi
Còn tao ...tu hú...cho đời...lên hương.

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !