[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đi bạn Hoa Bằng Lăng
Apr 25 2017 / Tạ Hong Trung

 ĐÔI BẠN

Hơn nữa đời người vắng mặt nhau
Thời gian mới đó đã phai màu
Tao mày tóc bạc trơ trán bóng
Hạnh ngộ hàn huyên chuyện trước sau
Cơm áo trần gian cuộc bể dâu 
Sắc- Không tìm mãi thú tiêu sầu
Xôn xao một thuở còn xanh tóc
Ngậm ngùi chia đều một nỗi đau

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !