[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tnh sử Hoa Bằng Lăng
Apr 25 2017 / Tạ Hong Trung

 Tình sử 

Trăm năm trong cõi người ta 
Đố ai vỗ ngực không sa tội tình 
Đố ai trong cõi vô minh 
Hy sinh chịu chết vì tình yêu thương 

Trả lời bạn hữu bốn phương 
Chúa Giê Su đã lên đường trao thân
Đóng đinh thập giá hiến dâng
Làm người trần thế cách tân cuộc đời 

Người là Con Một Chúa Trời 
Xuống trần cứu độ giúp người trầm luân 
Những ai còn mãi phân vân 
Canvê dấu ấn vinh danh bao thời 

Ca khen Tình Chúa muôn đời 
Chúc mừng Người đến tuyệt vời tình yêu 
Gửi ai còn chút liêu xiêu 
Hương lòng thắp sáng mọi điều tối tăm

Tung hô tình Chúa muôn năm 
Chờ ngày phán xét về thăm ông bà
Lòng còn nương cõi phù hoa
Lo mà sám hối kẻo sa nhục hình

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !