[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Cho người tnh lỡ Hoa Bằng Lăng
May 06 2017 / Tạ Hong Trung

 Cho người tình lỡ

Mấy lời gởi đến tình nhân
Không gian chùng lắng vô vàn xót đau
Dường như trời chuyển mưa ngâu
Mây trời tím rịm một màu nhớ thương

Em người cô lữ tha phương
Vì tình đổi lấy đoạn trường chông chênh
Ngày dài tháng rộng mông mênh
Tuổi xanh dặm bước chao nghiêng bóng về

Tình xa vời vợi sơn khê
Ngang qua lối cũ chiều tê gót giầy 
Rượu nồng đã cạn chua cay
Tâm tình chết lịm trong tay một người

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !