[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoa Tim Bang Lang Hoa Bằng Lăng
Jun 23 2004 / baoloc

 

Hoa tim bang lang

Ngy ban đầu quen nhau
o em trong mu hoa tm
Mu hoa m em yu
C tn hoa Bằng Lăng tm
L mu tm của nhớ
L giọt nắng chiều tm
Hoa v tim của gi ht vi vu
Rồi anh gọi tn em
Dấu yu hoa Bằng Lăng tm
Tnh yu của đi ta
Ngất ngy trong mu hoa tm
V từ đ mu tm
L mu hoa v thơ
Anh yu em v hoa tm Bằng Lăng
Nay ta xa cch mun trng
Chỉ cn kỷ niệm hoa tm xưa
Mu o em bay trong chiều tm
Mu tm bng khung hương tnh yu
Khi nắng tm ngt chiều hong hn
Em em c nhớ đến anh
Nhờ nắng cho anh mu hoa một
Mu hoa tm l mu tnh xa

Xin tang cac ban da mot lan buoc di tren cac neo duong cua truong Nong Lam Suc Bao Loc

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !