[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tự thn Hoa Bằng Lăng
May 11 2017 / Tạ Hong Trung

 

Tự thán 

Biếng ngủ lâu nay ấy bởi đâu
Em đi mất đất nghĩ thêm rầu
Thương chồng nhớ trẻ lòng day dứt
Nhớ bậu lo em bạc mái đầu
Chìm nổi tâm thần nơi biển khổ
Mịt mờ hồn phách chốn thành sầu
Lời thề hạnh ngộ xem như chết
Mỗi buổi đêm về lại thấy đau

 

 
 
 
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !