[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thơ cho mẹ Hoa Bằng Lăng
May 14 2017 / Tạ Hong Trung

 Thơ cho mẹ

Chiều tắt nắng về trên phố thị
Mẹ gánh gồng bao bị liêu diêu
Mang về những chén cơm chiều
Dư thừa nơi quán mặc điều vào ra

Ba cải tạo mẹ làm quán bar
Lo bưng bê vất vả thay chồng
Nửa đời hương phấn long đong
Tuổi xuân khô héo cho chồng cho con

Bao cay đắng bào mòn thân thể
Bụi đô thành mắt lệ trào dâng
Vì con mẹ đã xin vâng
Hy sinh tất cả không ngần ngại chi

Mưa và nắng sá gì son sắt
Cuộc gian nan xé cắt thân mình
Chỉ mong con trẻ hiển vinh
Tình mẹ êm ái biển tình bao la

Con vẫn còn bôn ba xuôi ngược
Đáp đền nào sánh được ân sâu
Tóc mẹ nay đã bạc mầu
Tháng năm dặt dẹo đóa sầu chiều hôm

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !