[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tm sự người viễn xứ Hoa Bằng Lăng
May 25 2017 / Tạ Hong Trung

 Phần ba thế kỷ
xứ người
Mây trời sông nước tình đời như quê

Nhưng sao lòng thấy
buồn ghê
Mơ ngày trở lại vỗ về cố hương

Nếu đừng vạ gió
tai ương 

Ta nguyền ở lại một lòng với quê. 

Đời còn lắm nỗi
nhiêu khê
Thương về quá vãng trầm mê luân hồi

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !