[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tu Hoa Bằng Lăng
Jun 07 2017 / Tạ Hong Trung

 Tu

Tình em đã chết tự lâu rồi
Ta cứ vô tình rót mật yêu 
Tưới cánh hoa xưa rơi rụng vỡ
Cho người ấm lại bước liêu xiêu

Cứ tưởng lau khô giọt lệ đau
Quên đi tình ái buổi ban đầu
Vô tình ta lại gieo thương nhớ
Lên cánh hoa tàn những giọt châu

Ví biết phù du đời có thế
Đèo bồng tán tỉnh để làm chi !
Cõi này còn được bao niên nữa 
 Một phút huy hoàng giữ được gì ?

Thì thôi oán trách người chi nữa
Rũ hết yêu thương khỏi bận lòng
Vô chùa xuống tóc đi tu vậy
Lệ gởi sân chùa chốn am Không .

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !