[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tinh-yeu em 4 mua Hoa Bằng Lăng
Sep 26 2006 / baoloc

 

Tnh-yu em bốn ma,

 
Ma Xun em sẽ ht,
Ma Hạ em lm thơ..
Ma Thu mi thẫn-thờ,
ng về.. một niềm ring.
 
 
 
HNT

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !