[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Con-loc Hoa Bằng Lăng
Jan 26 2007 / baoloc

 

Cơn lốc.
  
    Tnh đời
Nửa thực,nửa hư
Tm về trường-cũ
Hnh như l mnh.
 
    Ka trng
Cy-cỏ hữu-tnh
Bn bờ suối-vắng
Đi tm tnh-thơ.
 
   Trường-xưa
Đường cũ nn thơ
Người ơi sao lỡ
phai mờ dấu-yu..
 
 
Mindu.
 
 
Mến tặng
Huỳnh-Hương

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !