[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nho.."Nong-Lam-Suc Bao-Loc" Hoa Bằng Lăng
Apr 03 2007 / baoloc

 

Nhớ..
 
Đưa tay cho tạm biệt 
Khung trời em mến yu 
Bảo-Lộc ta xa nh
Ở lại đừng buồn nghe.

Cuối thng tư lại  đến
Do dạt nhớ bng khung
Bao  năm rồi xa cch 
Trường-cũ ơi buồn gh..
 
 
MIN-DU 
 
 
Sao nhớ qu,
"Nng-Lm-Sc Bảo-Lộc"
Thng tư buồn,
ngồi đếm hạt mưa rơi..
nhớ trường..
nhớ lớp..
nhớ em-yu
Bảo-Lộc ơi
Trả lại ti,
một thời yu mu-tm..

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !