[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Mau Mat-Biec Hoa Bằng Lăng
Apr 27 2007 / baoloc

 

                                                         MU MẮT-BIẾC

 

Ny em , mắt biếc
Học thua nhiều lớp
 Mu mắt em đẹp
Tc vừa chấm vai
 
Ny em,
Ny em,
Người em gi nhỏ,
Yu vết chim di

Ny em,
Ny em,
Florida c đẹp?
Như mu mắt em?
 
Ny em,
Ny em, 
Hy ru ta ngủ
Một đời mộng-mơ !
 
                                                             MIN-DU

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !