[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoa nao cho anh..? Hoa Bằng Lăng
May 01 2007 / baoloc

 

Hoa no cho anh..?
 
Lu ngy anh t thấy,
Chủ-Nhn của Vườn Thơ
Hnh như l đi vắng ..
Buồn-buồn chuyện thế-nhn..
Chẳng biết ai c đợi
Chưa biết ai đ chờ
Ma Xun hay ma Hạ
Chiều-chiều vẫn "lang-thang".
 
Mylangthang.

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !