[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Để trả lời một cu hỏi Hoa Bằng Lăng
May 05 2007 / baoloc

Để trả lời một cu hỏi

Đ lu ngy Anh thật chẳng thấy

Chủ gia trang bị vạ thế nhn

Lng lặng yn với cht ngậm ngi

Lẫn lộn giữa những khng v c

Cm ơn Anh  để tm nghĩ đến

Gữa Cali trời trong xanh ấm p

Rất bnh yn như vẫn thườ no

Đ.A May, 2007

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !