[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Gio dua tin Hoa Bằng Lăng
May 11 2007 / baoloc

 

Gi đưa tin..

 
Mượn cht gi, hỏi thm ai ,
Thong my chiều,chợt thấy dễ thương.
Hỏi rằng giữa chốn xa-xi ấy,
Ai thấy bng khung tiếng gọi thầm.
 
Min-Du

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !