[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Vui Xun ( Nguyễn Đức Trang /TL73) Hoa Bằng Lăng
Feb 09 2008 / baoloc

Vui Xun  ( Tnh, Tiền, Thuốc Tin)

Đầu năm xuống ni Vui Xun

Gh thăm Thằng Bạn, kiếm vi Lon Beer

Ba lon, với Rượu  thm phiền

Vội tm xuống phố, mua Liều Thuốc Tin (Viagra)

Chưa mua đ thấy Cua Bầu ( Trong Khu Phước Lộc Thọ)

Th tay , mc ti gọi l Thử May

Mt Bầu Hai C ra ngay

Một trăm tm chục ,bỏ ngay vo quần

Bạn ngoan dụ dỗ, đi My

Nhưng ti lai đặt ,Hai Bầu Một Cua

C Cua rồi lại c Bầu

Ba trăm su chục, vo ngay Hng G

Ba G cục tc l chanh

Thế l ti Đỡ,được hơn Bạc Ngn

Hai tay cố giữ Bạc Ngn

Gh ngang hng thuốc , đặt ngay Mười Liều

Hai Liều gởi bạn Chơi Xun

Cn ti giữ lại , Tm Liều chắc ăn

Tiền tươi vợ giữ vợ cười

Vui Xun Pht Đat , Vợ Hiền Khen Hay

Trang  Đức Nguyễn TL 73

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !