[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Hoa Bằng Lăng


Tại Sao Không Phải?-Tặng Anh Nguyễn Đức Trang, TL-73 Hoa Bằng Lăng
Mar 14 2008 / baoloc

Tại Sao Không Phải? Tặng Anh Nguyễn Đức Trang TL-73

Người có tấm ḷng

Như Anh Đức Trang

Tại sao không phải

Thành phần nồng cốt

Trong ban đ́ều hành

Để hội tiến nhanh

Trường vang tiếng thơm

Sánh vai trường bạn

Thân chúc Anh Trang

Sức khỏe dồi dào

Những người thầm lặng

Tất cả đều biết

Chuyện ǵ xẩy ra

Không phải ai cũng

Đều i-tờ-rít

Để rồi tha hồ

Múa gậy vườn hoang

Thùng rỗng kêu to

Suốt ngày ăn nhậu

Khi bạn đồng môn

Cần sự giúp đỡ

Ngụy biện nói rằng

Nội quy không có

C̣n tệ hơn nữa

Tuyên bố xanh rờn

Bốn câu vọng cổ

Hội không từ thiện

Đóng tiền niên liễm

Để làm cái chi?

MS-Florida

Tháng 3, 2008

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !