[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Hoa Bằng Lăng


Xin Em Đừng Hỏi? Tại Sao Tại Sao??? Hoa Bằng Lăng
Mar 15 2008 / baoloc

Xin Em Đừng Hỏi, Tại Sao Tại Sao???

(Hoạ lại bài thơ Tại sao không phải)

Xin em đừng hỏi, tại sao tại sao

Anh không muốn nhắc, đến chuyện ngày xưa

Không phải tại anh, không phải tại ai

Tại không duyên nợ, nên đành ra đi

Xin em đừng hỏi, tại sao tại sao

Anh trọng chữ nghĩa, lại thêm chữ t́nh

Chung thủy một ḷng, biết trên biết dưới

Đă được dậy dỗ, từ thưở thiếu thời

Làm người phải biết, uống nước nhớ nguồn

Ăn ngay nói thật,không được chối quanh

Sống cho đáng sống,là một nam nhi

Nên đành chấp nhận, rũ áo từ quan

Để làm cái chi, làm lại học tṛ

Học cho thật thuộc, bốn chữ trong đầu

Nhân nghĩa trí tín, không bao giờ quên...

Đồng-Anh MS-71

Palm Sunday, 2008

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !