[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Hoa Bằng Lăng


Lời Hay Ư Đẹp Hoa Bằng Lăng
Mar 17 2008 / baoloc

Không biết có phải là lời hay ư đẹp hay không?, Hay chỉ là sự Tuần Hoàn của Vũ Trụ, mà đôi khi được coi như là Sự Biến Chuyển trong Xă Hội Loài Người. Mong gởi đến Quư vị  bài thơ  Con Cóc .

Công việc Tuần Hoàn

Có mưa có nắng

Có sinh có tử

Có khóc có cười

Có duyên có nợ

Công việc nhân gian

Có trồng có nhổ

Có xây có phá

Có no có đói

Có che có lộ

Công viêc Băn Ngă (cái tôi)

Có nói có chối

Có tin có lừa

Có thân có thù

 phục có ganh

Công việc Tâm Linh

Có đầu có đuôi

Có t́nh có nghĩa

Có nhân có quả

Có vay có trả

Con Cóc NLS Bảo Lộc

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !