[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thơ..Việt-Hải Hoa Bằng Lăng
Jul 03 2008 / baoloc

 

Sao rơi trong mắt em

Trn trời c đm sao rơi
Nhặt sao rơi rớt tựa thời sao đm
Ngn h một dy m đềm
Ngn sao lấp lnh, cho đm tự tnh
Mai về nhớ mi bng hnh
Như ong nhớ bướm như mnh nhớ nhau
Mai về tnh c ước ao
Lạy trời cho nắng, đừng tro cơn mưa
Mưa rơi mắt ướt lệ thừa
Lệ cho mắt ướt, lệ vừa buồn thiu
Yu em van nắng tnh nhiều
Lung linh nắng chiếu, nắng chiều mắt em
Sao rơi nh mắt trời đm
Cầu trời sao sng bn rm bờ mi
Rt hồn đy mắt tnh si
Nhẹ hn bờ mắt như mi sao trời
Cảm ơn bờ mắt bn đời
Trời cho đi mắt trn lời yu thương
Đm về vương vấn, vấn vương
Ti vương đi mắt, ti thương em rồi.


Việt Hải Los angeles

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !