[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ước-Mơ Hoa Bằng Lăng
Aug 08 2008 / staff

 

ƯỚC MƠ

C phải em l my đấy khng
Cho ta ngơ ngẩn dng em hồng ?
Ước g em ạ, ta l ni
Ni đứng chờ my dẫu tiết Đng

C phải em l gi viễn khơi
Cho ta tc rối đứng bn trời ?
Lng ta l nước, hồn ta sng
Đợi gi em về reo tiếng vui
 
C phải em, vầng trăng thiết tha
Cho ta say đắm cảnh thin h ?
Ước g vớt được vầng trăng ngọc
Để mi trăng vng - trăng của ta !

C phải em l thơ thất ngn
Cho ta thi tứ dậy trong hồn ?
i, ta m được thnh thi sĩ
Em với thơ sầu sẽ ngt hương !

C phải em l nắng thng Hai
Cho ta mộng mị nt trang đi ?
Để ta nu lại vng quay đất
m chặt xun hồng kẻo nắng phai !

 VT.Ngọc Nhn

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !