[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Hoa Bằng Lăng


Thói đời Hoa Bằng Lăng
Dec 15 2008 / baoloc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cali nắng ấm t́nh nồng

Tưởng rằng ái hữu ḥa đồng tủỏng thân

Bao năm xa cách nhớ nhung

Đến ngày hội ngộ mặt xa lạnh lùng

Gặp nhau như thể chưa quen

Ngồi riêng một chỗ không ngủời thân, sỏ

Tổ chức coi trọng gia đ́nh

Xem người xa đến không care chút nào!

Gởi thư mời mọc làm chi

Mà rồi không có môt lời hello

Lẳng lặng đến, lẳng lặng di

Hotel, roundtrips and car rental

Ngày ngày rồi lại qua ngày

T́nh người chẳng có nữa là đồng môn

Local sẵn có đồng môn

Nhưng rồi cũng chán tiếng than quá nhiều

Đường xa tốn kém vô cùng

Và tiền ủng hộ chứ nào có free

Lẻ loi đỏn độc đỏn phủỏng

Canh nông liễu yếu cũng than qúa tṛi

Nhưng rồi những kẻ ham vui

V́ không có chỗ kéo cho một bè

Vải vóc công áo cho không

Ra lời dụ khị như là trẻ con

Không được như ư rồi sao

Đào tơ liễu yếu mau quên qúa rồi

Dùng ḷi khiếm nhă gọi nhau

Con ni con nớ con này con kia

Mới ngày nào đó chị đây

Mà sao trở mặt khó nghe qúa hà

Làm thân những kẻ nịnh xu

Kiếm lunch, t́m chỗ ngủ nhờ qua dêm

Thấy sang bắt mặt làm thân

Kẻ ngồi ngủời đứng ngang nhau bao giờ

Thói đời những kẻ gian ngoa

Th́ lại lớn miệng to mồm chính chuyên

T́nh không nghĩa cạn tan hoang

Mở ḷi cầu khẩn có ra lư ǵ

Ngày nào độc cử khi xưa

Nủớc Việt ta đă xảy ra khốn cùng

Thôi th́ nhóm họp làm chi

Càng ngày càng vắng ta đi làm ǵ

 

Thế ti nhân t́nh

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !