[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Hoa Bằng Lăng


B́nh Quyền Ôi……..!!!!!!!! Hoa Bằng Lăng
Mar 17 2009 / baoloc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi lời Thở Than

“Áo Nâu Ṣng” Ông Bạn ơi,

Nói đến cái kiếp  Đàn Ông ở  Xứ Hiệp Chủng Quốc này, th́ chưa chắc

 “ Tôi Đă Thua Ông” . Có chăng là tôi đă quá quen với những cái cảnh ,mà

Ông đang Thở Than, trong bài thơ “B́nh Quyền Ôi …..!!!!!!”.  Phần tôi không bao giờ “Dám” Than với Thở, v́ Thở với Than th́ cũng chẳng thay đổi được ǵ, mà c̣n Mang Họa Vào Thân”. Thôi th́,

Vợ Ông quá đỗi nhẹ nhàng

Th́ Thầm nàng bảo “Cút Ra Khỏi Nhà”

Thế mà ông quá Thở Than

Trách Người Vợ Quư, Ông  “Đồ Vô Ơn”

Bây giờ Ông nghĩ Thân Tôi

Vợ tôi thường bảo, Thân chàng….em Thiêu (Hoả Thiêu )

Ai nghe cũng tưởng  Nàng ngoan

Thân Tôi Bị Nướng , Nàng Dư Vài Ngàn

Tôi ,Ông cùng một kiếp người

Quay về Cầu Khẩn Chúa Trời Ban Ơn

Khi thương Chúa gọi “Nàng Về”

Ḷng con hoan lạc như là “Giấc Mơ”.     ( Minh Tâm Trang Đức Nguyễn)

 

B́nh Quyền Ôi……..!!!!!!!!

Đời tôi chẳng nhớ tháng ngày

Ngày này tháng nọ, vẫn thua Chó Mèo

Hiến Chương văn bản rơ ghi

Nam nhi Nữ thục B́nh Quyền như nhau

Thế mà Xă Hội nỡ chia

Trè Em, Các Chị, tôi sau Chó Mèo

Ngỡ rằng Giai Cấp chia xong

Nhưng Lương Nàng Lớn, Tên tôi Thằng Hầu

Hàng ngày Nấu Rửa Giặt Chùi

Đón Con Thay Tả, một ḿnh tôi lo

Giấy Nợ, Bạc “Lẽ” nàng "Cho"

Tiền Lương, Bạc “Chẵn” nàng thời "Cất" đi

Vậy mà chưa hết “Oan Gia”

Lắm khi nàng bảo “Cút Ra Khỏi Nhà”

Chấp tay Cầu Khẩn Chúa Trời

Xin theo bài hát “Chúa thương gọi …..về”

“Khi thương Chúa gọi Nàng về

Ḷng con hoan lạc như là Giấc Mơ.

 

Áo Nâu Ṣng

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !