[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đn ng Hoa Bằng Lăng
Nov 05 2004 / baoloc

Đn ng

Một ng m điếu thuốc lo
Hai ng th rủ nhau vo c ph
Ba ng hng hổ thả d
Bốn ng xm lại chỉ m đnh bi
Năm ng ngồi nhậu lai rai
Su ng tụm lại coi đi football
Bảy ng rủ tới tiệm comp (computer)
Tm ng la lối om xm qun bar
Chn ng nhậu nhẹt b tha
Mười ng th c nước ra nằm đường!

Xin tang quy vi Dan Ong

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !