[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thăm Bạn Nguyễn Đức Trang Hoa Bằng Lăng
May 06 2009 / staff

        Thăm bạn
 
Nghe tin bạn ốm ti buồn lắm
Tiếc rằng đang sống ở nơi xa
Nếu gần , ti sẽ đến thăm bạn
Biếu bạn ...chục cam tỏ tấm lng
Chọc bạn cười vui qun bệnh hoạn
Đức Trang nhịn....ni chẳng dễ g !
By giờ " tịnh khẩu " i ! kh chịu
Cố gắng bạn ơi , bệnh sẽ qua
Viết bi thơ nhỏ , xin tặng bạn
Chc bạn an lnh ni nhiều hơn .
 
                                                                       Thn tặng : Nguyễn Đức Trang
 
                                                                                     o Nu 73
 
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !