[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


L Thư Gởi Bạn Hoa Bằng Lăng
Nov 19 2009 / baoloc

Thưa Anh Dương Xuân Triều,

Nhận được hai câu Ca Dao, anh đã Ghi Chú trong  tấm ảnh “Trang Đen Đi Cầy”. Cho dù anh xử dùng Chữ Viết của dân tộc ,đang sống ở Trung Đông. Nhưng thật là may ,vì lâu nay tôi theo Đạo Hồi, nên tôi đã giải được.

Anh viết:

“Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Xin được đổi hai câu Ca Dao anh viết, kèm thêm một chút  Khôi Hài . Với đầy hy vọng Anh cũng như Tôi , tìm được một “Nụ Cười” trong những chuỗi ngày  “Còn Một Chút Gì  Để Vui”.

Xin Được Viết Lại:

Trăm năm Bia Đá thì mòn

Ngàn năm Bia Lạnh ,uống vào vẫn Ngon

Ít Tiền,  chụp vội Em Cua  ( Coors)

Khi hơi đủng đỉnh, vời  Nàng Gió Xanh( Heneiken)

Nàng Xanh chưa thỏa Tình Nồng

Chơi ngay Chị Bớt ,hết còn chỗ chê ( Budweiser)

Lo chi Bia Miệng ở đời

Bia Ta ta uống ,Vợ Nhà ta ôm”

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !