[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


HAI DẢI YẾM ĐO Hoa Bằng Lăng
Dec 03 2009 / baoloc

HAI DẢI YẾM ĐÀO

Hai cô mặc áo yếm đào

Cô nào cô nấy nhìn vào dể thương

Thương nhiều nên thấy vấn vương

Một cô sao được để thương cho đồng

Mai nầy cô rủi có chồng

Tôi đây còn phải ngóng trông yếm đào

Đi ra rồi lại chạy vào

Đưa tay sờ cả yếm đào tôi thương

Phương Tô

Nov.23/09


Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !